Author: admin

Lý do khiến bạn lựa chọn thang máy gia đình Aritco? Nếu nhà bạn không đào được hố thang hoặc diện tích dành cho thang máy và chiều cao xây dựng bị hạn chế, bạn đã có khoảng không gian thông thủy giữa các tầng...

Hình vẽ phía trên bao gồm: Các bộ phận chính cấu thành Thang máy gia đình Aritco: 1.Cửa ra vào : tiêu chuẩn là cửa kính lớn 2.Nút gọi tầng: tiêu chuẩn 3.Sàn nâng /Platform: tiêu chuẩn là loại bán chiều cao, option là toàn chiều cao 4.Bảng điều khiển:...